Flag Counter

Warunki wywoływania filmów przeterminowanych

Wywołujący deklaruje wykonanie usługi wywołania filmu według najlepszej swojej wiedzy i doświadczenia oraz zachowanie należytej staranności. Jako że wynik wywołania przeterminowanych filmów zależy również od czynników niezależnych od Wywołującego, Wywołujący nie gwarantuje uzyskania jakiegokolwiek obrazu. Wyschnięcie starego filmu może powodować sklejenia zwojów filmu podczas wywoływania, co będzie skutkować brakiem obrazu w miejscach sklejenia filmu. Wywołujący nie będzie udzielał żadnych odszkodowań ani nie będzie zwracał kosztów wywołania i wysłania filmu w wypadku, gdy efekty wywołania nie zadowolą klienta. Zlecenie wywołania filmu oznacza, że Zleceniodawca rozumie i zgadza się na te warunki.

Wywoływanie filmów czarno-białych i barwnych 2x8, S8, DS8 i 16mm z kamery
Wywoływanie filmów czarno-białych i barwnych 2x8, S8, DS8 i 16mm z kamery
Wywoływanie filmów czarno-białych i barwnych 2x8, S8, DS8 i 16mm z kamery
Wywoływanie filmów czarno-białych i barwnych 2x8, S8, DS8 i 16mm z kamery
Wywoływanie filmów czarno-białych i barwnych 2x8, S8, DS8 i 16mm z kamery