Flag Counter

Filmy przeterminowane barwne ORWOCHROM - czego można się spodziewać po wywołaniu

W wypadku filmów barwnych rokowania są dużo gorsze niż w przypadku filmów czarno - białych. Wszelkie czynniki wpływające na starzenie się filmu, które były opisane przy okazji filmu czarno - białego, w filmie barwnym mają również swoje zastosowanie; równocześnie dochodzi bardziej skomplikowana budowa emulsji barwnej, jak również to, że procesu wywoływania filmu barwnego nie da się modyfikować w tak szerokim zakresie, jak przy filmie czarno - białym. Przy wywoływaniu barwnych filmów odwracalnych z kamery stosuję fabryczny przepis ORWOCHROM 9165. Proszę o zapoznanie się z przykładami wywołań podanymi poniżej przed podjęciem decyzji o oddaniu filmu do wywołania, ponieważ nie daję żadnej gwarancji na uzyskanie jakiegokolwiek obrazu oraz nie będę udzielał żadnych odszkodowań w wypadku, gdy efekty wywołania nie zadowolą klienta. Równocześnie uważam, że tak stare, 20-, 30-letnie filmy mają wartość sentymentalną i jakość techniczna ma tu znaczenie drugorzędne. Nie należy rezygnować nawet z małej szansy uzyskania jakiegokolwiek obrazu, jeżeli ma on dla nas znaczenie. Trzeba dodać, że obraz ten można poprawić w procesie cyfrowego kopiowania np. na płytę CD.

ORWOCHROM UT15 DS8 ORWOCHROM UT15 DS8 ORWOCHROM UT15 DS8
1. ORWOCHROM UT15 naświetlony w latach 80 XX wieku, wywołany w lutym 2016 roku.
2. ORWOCHROM UT15 naświetlony w 1988 roku, wywołany w lutym 2016. Przez te 28 lat film był przechowywany w lodówce.
ORWOCHROM UT15 DS8 ORWOCHROM UT15 DS8 ORWOCHROM UT15 DS8 ORWOCHROM UT15 DS8
Filmy ORWOCHROM UT15 naświetlane w latach 1987 - 1990, wywołane w kwietniu 2016.
ORWOCHROM UT15 16mm ORWOCHROM UT15 16mm ORWOCHROM UT15 16mm
Film ORWOCHROM UT15 16mm, termin ważności 1991, naświetlany w kamerze Super16 jako 12 ASA i wywołany w maju 2016.

Wszystkie przykładowe kadry z filmów są zamieszczone za zgodą ich Autorów.